RİSKLER
Kanülün yerinde ne kadar süreyle bırakıldığına, verilen infüzyon ya da enjeksiyon tipine ve miktarına ve hastanın bireysel yatkınlığına bağlı olarak, girilen vende tromboflebit meydana gelebilir.

KULLANIM SÜRESİ
Maksimum kullanım süresi verilemez. Ponksiyon bölgesi düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. lokal veya sistemik enfeksiyon belirtileri görülmesi halinde Vasofix® çıkarılmalıdır.

UYARI
Tek kullanımlık cihazların yeniden kullanılması hasta veya kullanıcı için potansiyel risk oluşturur. Kontaminasyone ve/veya fonksiyonel kapasitede bozulmaya neden olabilir. Kontaminasyon ve/veya cihazın fonksiyonunun kısıtlanması hastanın yaralanmasına, hastalanmasına veya ölümüne neden olabilir. çelik kanülü geri çektikten sonra yeniden kateterin içerisine sokmayınız, kateter kesilerek kateter embolizmine yol açabilir. 
Sadece saglam ambalajlar kullanılmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ
1-)Ponksiyon bölgesini dezenfekte ediniz (dezenfeksiyon ajanının etki süresine dikkat ediniz) ve ponksiyon bölgesinin anatomik gerekliliğine uygun olarak hareketli kanatlara şekil veriniz.  Koruyucu kapağı çıkartınız.
2-)Seçilen vene ponksiyon yapınız. Gripplate tekniği luer-lock hubının kontamine olmasını engeller. Ponksiyon başarılı olduysa kateterde ve kan flash-back odaçığında kan görülür.
3-)Çelik iğne hafifçe geri çekilirken, kateter ven içerisine ilerletilir.  Dikkat: Çelik iğne plastik kanülün içine tekrar sokulmamalıdır. Çelik İğnenin keskin kenarı plastik kanülü keserek kopartabileceği bir parça ile kateter embolizmine neden olabilir.
4-)Yapışkan örtü kullanarak esnek kanatları cilde tespit ediniz. Bu sırada kanül içinde çelik iğnenin bulunması, kanamayı önlemeyi ve fiksasyon sırasında kateterin stabilize edilmesini sağlar.
5-)Kateterin hemen ucundan damara bastırırken, iğneyi tamamen geri çekiniz.
 a-)Kısa bir süre için lock kapağını takınız veya 
 b-)Direk İ.V . line'a bağlayınız . ek güvenlik için lock bağlantısını seçiniz. İ.V. uygulamasına başlayınız ve istenen damla hızını ayarlayınız.
6-)Ponksiyon bölgesini steril örtülerle kapatınız. 
7-)1-Şerit fiksasyonu Kateterin uygun fiksasyonudur. (hareketsiz hale getirmesi). kateterin knik yapmasından ve bunun yanında ven duvarı irritasyonundan kaçınılmalıdır.
8-)İlaçlar kanül kullanılmaksızın, entegre enjeksiyon portu yoluyla enjekte edilebilir. bunun için enjektör ucunu hafifçe bükerek porta bağlayınız port otomatik olarak açılır ve kapanır.
9-)Enjeksiyon portunun koruyucu kapağını kapatınız.
10-)İ.V. uygulanmasına kısa süre ara verilecekse, steril stopper Combi-red kullanınız. Heparinize serum fizyolojik kan pıhtılaşmasına önler.
11-)İ.V. uygulamaya uzun süre ara verilecekse, steril mandrin(stilet) yerleştiriniz. Herhangi bir kan sızıntısı riskini önlemek için kanul ucunun hemen üzerinden damara basınç uygulayınız.  
 

Ürünü satın alabileceğim yerler veya daha detaylı bilgi için


:

:

:

:

:
En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.