Şirket politikamız ,

  • Türkiye’de veteriner pet ürünleri sektöründe önder bir kuruluş olabilmek ve markalaşmak, kurumsallaşarak daha geniş kitlelere ulaşmak ve saygın bir kuruluş olarak var olmak ve devam etmek,

  • Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile olası risk ve fırsatları değerlendirerek şirketimizdeki sistemi sürekli iyileştirmek, izlenebilirliği sağlamak, uygulanabilir şartları yerine getirmek,

  • Kaliteli, hijyenik, sağlıklı ve güvenli, ürünler üretmek,

  • Standartlara ve mevzuata uygun kusursuz ürünü/ hizmeti; tutarlı, müşterilerin güvenlerini kazanacak biçimde ve zamanında sunarak müşteri memnuniyetini artırmak,

  • ISO 22000 Gıda Güvenliği ve ISO 22716 GMP Yönetim Sistemi şartlarına uyarak her noktada sürekli iyileşmeyi sağlamak,

  • Takım ruhuna sahip eğitimli personel ile sürekli gelişimi sağlamak,

  • Ürün ve hizmet kalitesi ile sektörde aranan bir kuruluş olmak ve saygınlığın sürekliliğini sağlamak,

  • Uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek, doğal çevreye duyarlı olmak, kirliliğin önlenmesine katkıda bulunmak, 

  • Tedarikçilerimizle iş birliği ve güven içinde çalışmaktır.