Değerler 
Dürüstlük, Cesaret, Tutku, Yenilikçilik, Sürdürülebilirlik,